Thép Tròn Rút các loại Φ 10 – 12 mm, Φ 14 mm , Φ 16mm, Φ 18mm, Φ 20mm

Posted on Thép tròn 433 lượt xem

Thép Hoàng Việt chuyên cung cấp các loại thép rút tròn các loại. Quý khách có nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, báo giá chi tiết.

Thép Rút Tròn Trơn 3.4li  > 6 li Hàng Đa Hội 

  • Thép Cán Phi 6 ,8 Đa Hội                                    10.100
  • Thép phi 6 , 8 chặt theo yêu cầu                          10.600
  • Thép Rút Tròn 3.4 li > 3.7 Li                               10.300
  • Thép Rút Tròn   4li  > 4.8 Li                                10.300
  • Thép Rút Tròn 5 li > 6 li                                       10.300

(Tất cả hàng rút tròn trơn đã bao gồm cắt chặt theo yêu cầu của khách hàng)

Thép tròn rút các loại
Thép tròn rút các loại

THÉP XÂY DỰNG 

  • 1 Thép cuộn Φ 6, Φ 8  Trung Quốc 13.100
  • 2 Thép cây D10                                    10.000
  • 3 Thép cây D12                                    10.000
  • 4 Thép cây D14 đến D22 11.7            10.000

THÉP GÓC ĐỀU CẠNH (Đa Hội)

1 Thép góc V2x2x2    V3x3x3                     9.500
2 Thép góc v4x4x4   v4x4x5                       9.300
3 Thép góc V5x5x4, V5x5x5                        9.000
4 Thép góc V6x6x5, V6x6x6                       9.000

THÉP TRÒN TRƠN, THÉP VUÔNG ĐẶC (Đa Hội)

1 Thép tròn trơn Φ 10, phi 12, Φ 14       9.000
2 Thép tròn trơn Φ 16, phi 18, Φ 20      9.000

3 Thép vuôn đắc 8×8, 10×10                          9.000
4 Thép vuông đặc 12×12, 14×14, 16×16          9.000
5 Thép vuông đặc 18×18, 20×20, 22×22       9.000

Lưới B40 Nam Định

Lưới B40 dây 2,7 , 3,2 li cao 1m > 2m                    12.100
Dây mạ kẽm 2,7                                                12.100

Trả lời

Contact Me on Zalo
0989.110.789